Fent un click a la imatge podreu veure totes les combinacions de rodets i sensibilitat amb que s’ha disparat cada una de les fotografies.